De NPS gaat over het VSV en de afzonderlijke beroepsgroepen (verloskundigen, kraamverzorgers, gynaecologen en klinisch verloskundigen). Weet je, als een cliënte een laag cijfer geeft, dan welk deel van het zorgproces niet goed gaat?

Je weet wel over welke discipline het gaat maar niet over welk aspect van het zorgproces zoals bejegening, samenwerking, voorlichting, bereikbaarheid of samen beslissen, etc. Daarom is het belangrijk om voor de eigen organisatie aanvullend een uitgebreidere gevalideerde cliëntervaringsvragenlijst te hanteren. In deze lijsten worden ook aspecten uitgevraagd als informatievoorziening, samen beslissen, samenwerking, betrokkenheid, etc.
Daarom is het belangrijk om voor de eigen organisatie straks de PREM te gaan gebruiken en eventuele uitgebreidere verdiepingsvragenlijsten te gaan gebruiken