Centering Parenting (preventie)

CenteringOuderschap / CenteringParenting

CenteringOuderschap is een andere manier om jeugdgezondheidszorg aan te bieden. Na het eerste individuele (huis)bezoek vinden de vervolgconsulten plaats met een groep ouders die een kind hebben van ongeveer dezelfde leeftijd. De zorg richt zich zowel op het kind als op de ouders. De deelnemers worden actief betrokken bij het zorgproces, waardoor zij meer inzicht krijgen in de ontwikkeling en gezondheid van hun kind en beter in staat zijn om keuzes te maken met betrekking tot opvoeden, ouderschap en leefstijl.

Een CenteringOuderschap-groep bestaat uit 6 tot 8 ouders met hun baby, die op gezette tijden samenkomen en met en van elkaar leren. Gedurende het eerste jaar zijn er 8 bijeenkomsten van twee uur. Hierin praten de ouders over diverse onderwerpen, zoals preventie van wiegendood, voeding, slapen, motorische vaardigheden, gedrag, communicatie, veiligheid in en om het huis, ouderschap en ontwikkelingen binnen het gezin.