Bekostiging

In de geboortezorg zijn er sinds 1 januari 2023 twee reguliere manieren van bekostiging van de zorg. Namelijk de monodisciplinaire zorg en de integrale bekostiging beide vastgelegd in beleidsregels van de NZa. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om te experimenten via de beleidsregel innovatie.