informatie kwaliteit

Alle professioneel samenwerkingsverbanden in de integrale Geboortezorg (VSV’s), formeel of informeel geregeld, maken hun informatie over kwaliteitsbeleid openbaar. Het is verplicht jaarlijks vóór 1 mei de indicatorenset via o.a. Perined aan te leveren aan het Zorginstituut. De informatie wordt vervolgens opgenomen in een openbaar databestand. Met deze indicatoren kunnen derde partijen bijvoorbeeld keuzehulpen opstellen etc.
Daarnaast wordt van elk VSV verwacht dat er jaarlijks een cliëntervaringsmeting wordt uitgevoerd en de resultaten daarvan en ondernomen verbeteracties worden besproken met de cliënten/ moederraad en opgenomen worden in het kwaliteitsjaarverslag en bij voorkeur op de website.