Toolkit (ACTion) voor professionals voor het beter implementeren van verbeterpunten uit de perinatale audit.

Deze toolkit geeft u informatie en is als hulpmiddel te gebruiken bij het implementeren van verbeterpunten die uit de perinatale audit naar voren komen. Ontwikkeld door het Consortium ZeGNN.