In deze folder wordt uitgelegd wat het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start inhoudt en welke ondersteuning Pharos biedt: