Beschermd: Stevig Ouderschap

Extra preventieve ondersteuning bieden aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. Er worden 6-10 huisbezoeken gepleegd tijdens de zwangerschap tot en met het 2,5e levensjaar van het kind..

Uitvoering: jeugdverpleegkundigen in dienst van een JGZ-organisatie.

Wet: Wet publieke gezondheid.

Inkoop: gemeenten.

Let op: het aanbod van Stevig Ouderschap kan per regio verschillen i.v.m. lokale inkoop. Raadpleeg het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) om te zien door welke JGZ-organisaties Stevig Ouderschap wordt uitgevoerd.

Meer informatie