Rapport ‘Ervaringen met de geboortezorg 2017’ door Patiëntenfederatie

Begin 2017 heeft Patiëntenfederatie Nederland onderzoek gedaan naar ervaringen van zwangeren en moeders. Hieruit kwam naar voren dat zij informatie missen over de kwaliteit van de zorg. Ook kan de communicatie en afstemming tussen zorgverleners onderling en met hen beter. Lees meer in het rapport ‘Ervaring met de geboortezorg 2017’ van de Patientenfederatie Nederland.