Preventieagenda van de geboortezorg 2018-2022

Samen aan de start voor een beter Nederland

In 2016 en 2017 hebben de geboortezorgpartijen in het College Perinatale Zorg het Stuurgroepadvies Een Goed Begin geëvalueerd en herijkt. Het resultaat is de nieuwe Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022: Samen Bevalt Beter! De agenda is de komende vier jaar het kompas van de samenwerkende geboortezorgpartijen in het CPZ.