Preventieagenda van de geboortezorg 2018-2022

Preventieagenda van de Geboortezorg

In de Preventieagenda van de Geboortezorg, 2018-2022: ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ geven de deelnemende partijen in het College Perinatale Zorg aan hoe de geboortezorg vanuit het netwerk, kennis, kunde en relatie met de zwangere, wil en kan bijdragen aan een goede start voor een beter Nederland. De geboortezorg zoekt daarbij de samenwerking met zorg voor jeugd en het sociaal domein.