College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders (College van B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Haar bevoegdheden liggen vast in de Gemeentewet. Bepaalde taken zijn bij het college neergelegd, zoals de zorg voor de ambtelijke organisatie, het aangaan van bepaalde transacties, het benoemen van ambtenaren. Wethouders worden gekozen door de gemeenteraad op basis van een ‘vertrouwensvotum’. In tegenstelling tot gemeenteraadsleden en wethouders wordt de burgemeester niet gekozen maar benoemd. De benoeming van een burgemeester geldt voor een periode van zes jaar.  

Sinds 2002 maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad, zodat ze niet meer kunnen besluiten over hun eigen voorstellen (dit heet zgn ‘dualisering van het gemeentebestuur.  

De wethouders zijn verbonden aan een politieke partij (die in de coalitie zit). De gemeenteraad beslist over welke wethouders aan- of aftreden. Wethouders zijn verantwoordelijk voor een specifiek onderwerp(en). Het takenpakket van een wethouder heet de portefeuille. Wethouders worden aangesteld door de gemeenteraad. De portefeuilleverdeling onder wethouders is onderdeel van de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is altijd spannend voor de ambtenaren in de gemeente: welke partij gaat de wethouder van ons beleidsterrein leveren?