Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen
Gemeentelijke organisatie Organisatiestructuur van de gemeent…

Organisatiestructuur van de gemeente

De basis van de organisatie van gemeenten wordt gevormd door de gemeentelijke organisatie en de ambtelijke organisatie met beleidsadviseurs 

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie wordt gevormd door het College van burgemeester en wethouders (College van B&W) en de gemeenteraad. 

College van burgemeester en wethouders
Gemeenteraad

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie wordt gevormd door ambtenaren en beleidsadviseurs. Zij in dienst zijn van het Rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en in allerhande overheidsinstellingen en voeren verschillende taken uit ter voorbereiding en uitvoering van de gemeentetaken.  

Ambtenaren en beleidsadviseurs