Beleidscyclus van de gemeente

De organisatie binnen de gemeente heeft te maken met verschillende beleidscycli, die het beleid bepalen: het coalitie- of collegeakkoord, meerjaren beleidsplannen en cycli met betrekking tot begroting, vaststellen van budgetten en het afleggen van financiële verantwoording . 

Coalitie- of collegeakkoord
Meerjaren beleidsplannen
Begroting en bepalen budgetten
Budgetten