Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen Gemeentelijke organisatie

Gemeentelijke organisatie

Een belangrijke bouwsteen van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start is het vormen van lokale coalities rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. De kracht van een lokale coalitie is de combinatie van hulp en inzet van het medisch en sociaal domein en daar gezamenlijk afspraken over maken. Gemeenten kunnen daarvoor middelen aanvragen via de Impuls Kansrijke Start. Inmiddels hebben 275 gemeenten dat gedaan en werken samen met partijen, waaronder de geboortezorg, aan het opbouwen of versterken van de eerste 1000 dagen van een kind. De kracht van een lokale coalitie is de combinatie van hulp en inzet van het medisch en sociaal domein rond de zwangerschap en daar gezamenlijk afspraken over maken 

Een lokale coalitie Kansrijke Start wordt vaak geïnitieerd door de gemeente, maar in sommige regio’s door zorgverleners uit de geboortezorg of allebei. De ‘wereld’ van de gemeente ziet er anders uit dan die van de zorg: er zijn andere ‘spelregels’ en vaak wordt er ook een andere ‘taal’ gesproken. Op deze pagina vind je informatie om meer inzicht te krijgen in hoe het in de gemeente werkt.  Het geeft o.a. inzicht in de verschillende beleidscyclussen, budgetten en hoe de invloed van de politiek is (en de invloed van de ambtenaar op de politiek). Ook de rol van de GGD en JGZ wordt inzichtelijk gemaakt. 

Wil je snel wat basisinformatie over hoe de gemeentelijke organisatie eruit ziet: lees dan de samenvatting.  

Samenvatting gemeentelijke organisatie
Organisatiestructuur gemeente
Beleidscyclus van de gemeente
Invloed
De GGD
De JGZ