Financiering

Gemeenten kunnen ontvangen geld vanuit de landelijke overheid om Kansrijke Coalities te formeren vanuit decentralisatie. Aanvullende financiering is nodig om projecten te kunnen realiseren. Om gemeenten een overzicht te geven van mogelijk relevantie financieringsbronnen, is een Wegwijzer financiering integrale aanpak Kansrijke Start opgesteld. Het geeft een overzicht over de verschillende wetten die van toepassing zijn bij bepaalde aanpakken op preventiegebied. Ook geeft het inzicht voor welke ‘wetten’ gemeente verantwoordelijk is en voor welke zorgverzekeraars. In de bijlage staan een aantal voorbeelden van financieringsaanpakken van lokale coalities. 

Om projecten goed van de grond te kunnen krijgen, is het ook belangrijk om te weten hoe de financieringsstromen van de verschillende partijen lopen. Ook hier geeft de Wegwijzer financiering integrale aanpak Kansrijke Start inzicht in. Het maakt duidelijk dat professionals in de geboortezorg voor hun reguliere zorg eigenlijk uitsluitend te maken hebben met de Zorgverzekeringswet. Hulpverleners uit het sociale domein hebben echter te maken met 5 verschillende wetten (en dus financieringsstromen).