Het eerste trimester SEO (13 wekenecho)

Naar verwachting zal vanaf 1 september 2021 het eerste trimester SEO worden ingevoerd in het kader van een wetenschappelijke studie. Dat gebeurt op basis van een advies van de Gezondheidsraad uit 2016. Reden voor dit advies is dat veel lichamelijke afwijkingen die nu bij het tweede trimester SEO worden opgespoord mogelijk al eerder ontdekt kunnen worden. Een studie moet uitwijzen wat het eerste trimester SEO oplevert en hoe zwangeren de echo ervaren.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de nieuwe, vroege echo rond 13 weken in volle gang. De regie op de implementatie van het eerste trimester SEO ligt in handen van het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Het wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan door de IMITAS onderzoeksgroep. Meer informatie over het eerste trimester SEO is te vinden op www.pns.nl/professionals. Ben je echoscopist of verloskundige en werk je in de prenatale screening en heb je vragen over het eerste trimester SEO? Houd dan goed de nieuwsbrieven van de Regionale Centra Prenatale Screening in de gaten of neem contact op met je eigen Regionaal Centrum. Alle overigen kunnen voor vragen contact opnemen met het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek via cvb@rivm.nl.

Meer informatie over het eerste trimester SEO (13 wekenecho) kun je vinden op www.pns.nl/professionals