Nieuwsbrievenarchief 2020

Hier staat een overzicht van al onze nieuwsbrieven uit 2020. Je kunt je hier inschrijven voor de nieuwsbrief.

Jaaroverzicht 2020

Interview met Jack van Mechelen en Peter van Gessel, Wij zoeken een collega!, 5e voortgangsrapportage Kansrijke Start naar Tweede Kamer en meer…

11 december 2020

Bijeenkomst digitale gegevensuitwisseling terugkijken, verslag AO Zwangerschap en Geboorte, Rapport RIVM perinatale cijfers, Kamerbrief van Ark en meer

26 november 2020

Terugblik webinar Continuïteit van zorg, interview Ginel van Weering, VSV bestuurdersbijeenkomst, nieuw bestuurslid CPZ Janine Kliphuis en nog meer…

12 november 2020

Bel-instructie kaarten anderstaligen zwangeren beschikbaar, webinar Continuïteit van zorg, webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ en nog meer…

2 november 2020

Terugkijken: webinar 3 goede vragen in de praktijk, Toolkit samen beslissen, Save the date Webinar Continuïteit van zorg en nog meer…

15 oktober 2020

Nieuws over Covid-19, de Zorgstandaard, inzicht in de prestaties van je VSV, een mooi interview met Arie Franx en nog meer…

1 oktober 2020

Eerste actualisatie Zorgstandaard een feit, Voorrang testbeleid Covid ook voor eerste lijn, Webinar: aan de slag met ‘3 goede vragen’ en meer ….

18 september 2020

Prinsjesdag, MijnPerined, een Q&A over digitale gegevensuitwisseling en nog veel meer…

8 september 2020

Input voor de PREM, Corona-updates, een Q&A over de ZIG en nog veel meer….

13 augustus 2020

Samenhang prenatale screening en reguliere geboortezorg, meedenken met de ontwikkeling van de nieuwe PREM vragenlijst? en meer

30 juli 2020

ZIN akkoord met verbeterde en gereduceerde set indicatoren Integrale Geboortezorg, interview bestuurslid Janine Lazet en meer

16 juli 2020

Publicitair Jaarverslag 2019, set indicatoren Integrale Geboortezorg verslagjaar 2019 gepubliceerd op zorginzicht (ZIN) en meer

2 juli 2020

Organisaties geboortezorg op de interactieve kaart!, webinar VSV Bestuurdersbijeenkomst ZIG, de belronde is begonnen en meer..

18 juni 2020

De agenda Cliënt als gelijkwaardig partner, aanpak herijking verloskundige indicatielijst (VIL), interview Hester Rippen en meer

4 juni 2020

VSV bestuurdersbijeenkomst, update veelgestelde vragen Zwangerschap en Corona, interview Wietske Vrijland en meer

11 mei 2020

Verruiming geboortezorgmaatregelen, Instructiefilm persoonlijke beschermingsmiddelen in de geboortezorg en meer

24 april 2020

Update beschermende middelen, informatie Corona & monitor integrale bekostiging

9 april 2020

Corona: testcapaciteit, persoonlijke beschermende middelen, info voor laaggeletterden en meer.

26 maart 2020

Updates coronavirus, technische aanpassing in de openbare indicatorenset 2019

12 maart 2020

Update coronavirus en verslag bijeenkomst digitale gegevensuitwisseling

20 februari 2020

AO Zwangerschap en geboorte lijkt herhaling van zetten kraamzorg, Joël Gijzen nieuw bestuurslid CPZ en meer

30 januari 2020

Aansprakelijkheid voor VSV’s, VIPP & programma Gegevensuitwisseling en meer