Overzicht VSV's 2020

Overzicht
Home > nieuws > Overzicht VSV's 2020

Op deze landkaart vind je een overzicht van de VSV’s in Nederland. Door de VSV aan te klikken lees je meer informatie. Momenteel zijn er 71 VSV’s in Nederland.

Je kunt hieronder een lijst downloaden met de VSV,s, het bezoekadres, consortium en ziekenhuis waar ze toe behoren. Beschikbare website en openbare contactgegevens zijn ook toegevoegd in de lijst en bij de VSV gegevens op de landkaart.

Wat is een Verloskundig Samenwerkingsverband?

Een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) is een regionaal besluitvormend netwerk waarin organisaties van verloskundig zorgverleners, regionaal actieve kraamzorgorganisaties en andere regionale geboortezorg professionals gezamenlijk het (kwaliteits)beleid rondom uitvoering van de zorg rond zwangerschap en geboorte vaststellen (multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking). Verloskundige samenwerkingverbanden (VSV) zijn veelal gecentreerd rondom ziekenhuizen met acute verloskunde.