Beschermd: Lactatiekundige zorg

De cliënt direct helpen om borstvoedingsperiode zo goed mogelijk te laten verlopen.

Uitvoering: (zelfstandig) lactatiekundige zorg

Wet: zorgverzekeringswet.

Inkoop: zorgverzekeraars.

Vergoeding: vergoed vanuit aanvullende verzering.

Eigen risico: n.v.t.

Let op: sommige verzekeraars vergoeden lactatiekundige zorg gedeeltelijk of geheel. Vraag naar de voorwaarden. Het kan zijn dat de lactatiekundige lid moet zijn van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. En dat er een doorverwijzing nodig is van een huisarts,  verloskundige of een consultatiebureau-arts.

Meer informatie


Uitvoering: lactatiekundigen via JGZ.

Wet: Wet publieke gezondheid.

Inkoop: gemeenten.

Let op: het aanbod van lactatiekundige zorg kan per JGZ-organisatie verschillen i.v.m. lokale inkoop.

Meer informatie