Mijn Perined

In september 2020 heeft Perined een nieuwe tool gepubliceerd: mijnPerined – voor indicatoren en meer spiegelinformatie. In deze tool kunnen zorgverleners inloggen om hun eigen gegevens en die van het VSV in te zien en die te spiegelen. De landelijke indicatoren uit de set Integrale Geboortezorg 2020 worden getoond, met behulp van funnelplots kan men zich vergelijken met andere VSV’s en je kunt spelen met je eigen cijfers.

Op de website van Perined vind je meer informatie: informatie over Mijn Perined