De JGZ

Doel van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de JGZ. Het is aan hen om te bepalen wie de uitvoer doet: JGZ afdelingen die rechtstreeks onder een gemeente vallen of deel uitmaken van GGD’s of thuiszorgorganisaties. Daarnaast zijn er ook enkele zelfstandige stichtingen die de JGZ uitvoeren. Zie voor meer informatie over de JGZ de website van Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).  

Zie het geboortezorglandschap voor contactgegevens van JGZ 0-4 per gemeente.