Simone van der Veen, lid van de Landelijke Coalitie Kansrijke Start

Simone is manager (vanaf 2014) en trainer (vanaf 2017) bij Geboortezorg Eigenwijs en lid van de Landelijke Coalitie Kansrijke Start.

Binnen Geboortezorg Eigenwijs houdt zij zich bezig met gespecialiseerd kraamzorg aan zwangeren in kwetsbare situaties. (psychiatrische, psychosociale en medische ondersteuningsvragen, middelenmisbruik, jong ouderschap, licht verstandelijk beperkt). Daarnaast geeft zij trainingen op het gebied van psychiatrie binnen kraamzorg, zorg voor kwetsbare gezinnen en communiceren met je baby (conform Dunstan Babytaal).

Kansrijke start

Wat zijn de werkzame elementen voor een Kansrijke Start?

Simone: “Om een Kansrijke Start te kunnen maken, is het vroegtijdig onderkennen en signaleren van risicofactoren, het liefst al vanaf de preconceptie van essentieel belang. Ik pleit dan ook voor gebruik van een gevalideerde risicosignaleringsinstrument door de geboortezorgprofessionals.”  

Daarnaast vindt ze samenwerking tussen geboortezorg, JGZ, sociaal domein en de cliënt en haar partner heel belangrijk. Hierbij zijn de cliënt en haar partner de belangrijkste partners in het geheel. Samen bekijken wat er al is aan zorg en ondersteuning en wat er nodig is om een veilige opvoed- en opgroei situatie te creëren.

Als gevolg van het actieprogramma Kansrijke start krijgt de zorg rondom vrouwen in kwetsbare omstandigheden podium en openen deuren die anders gesloten zouden blijven.

Simone is 6 jaar geleden gestart bij Kraamzorg Eigenwijs en vanaf het eerste moment bezig met kansen voor kwetsbare doelgroepen, verbinden netwerkpartners en JGZ. In feite was dit al een eerste aanzet voor Kansrijke Start.  Sinds de start van het actieprogramma is er meer bewustwording voor het belang van een gezonde en goede start voor ieder kind en ontstaan er mooie initiatieven zoals (door)ontwikkeling van pop poli, nadenken over zorg overleggen. MDO’s in de wijken. Simone verteld positief te zijn over deze ontwikkelingen.

Waar zijn nog kansen voor het vervolg van het actieprogramma?

Simone: “Binnen het actieprogramma Kansrijke Start moet het nut en de noodzaak van kraamzorg duidelijker belicht worden.  In een heel aantal pilots is naar voren gekomen dat kraamzorg werkt. (De ERKEN studie , academische werkplaats kraamzorg en de LIP studie, landelijk indicatie protocol.) Kraamzorg is laagdrempelig en komt achter de voordeur. Dit is van meerwaarde in de totale zorg rondom deze (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties.”

“Ook in de doorontwikkeling van het actieprogramma zelf kan kraamzorg een grotere rol gaan spelen Bijvoorbeeld in het uitvoeren van interviews met de doelgroep: de kraamzorg heeft een laagdrempelige ingang bij de meeste gezinnen.” verteld Simone “Maak daar gebruik van!”

Simone: “In het vervolg van Kansrijke Start zal de cliënt en haar partner nog meer centraal gezet moeten worden. De ondersteuningsvraag van de cliënt en haar partner is het uitgangspunt van zorg. Wat wil je als cliënt bereiken, wanneer is de zorg volgens jou succesvol en wat is daarvoor voor nodig?  De juiste zorg kan door de juiste professional ingezet worden.  Dan heb je de netwerksamenwerking te pakken, dan worden we vanuit het belang van de cliënt gedwongen om samen te werken. Hiermee wordt de zorg ook nog betaalbaar gehouden.” 

Een dag als minister van VWS…. Wat zou je als eerste gaan regelen?

“Allereerst natuurlijk nieuwe schoenen kopen!” antwoordt Simone

De eigen bijdrage voor de kraamzorg zou Simone direct afschaffen. Simone: “Ik ben van mening dat de zorg hiermee niet duurder hoeft te worden.  Indien de cliënt als uitgangspunt genomen wordt, zal de een wat meer en de ander wat minder zorg nodig hebben.”

Daarnaast zou Simone de vroegsignaleringsinstrumenten en interventies zoals Nu Niet Zwanger, Stevig Ouderschap, Voorzorg en Centering Preganancy/Parenting landelijk uitrollen.

Hoe zie je je rol als ambassadeur Kansrijke Start vanuit de landelijke coalitie?

“De boodschap van Kansrijke Start wil ik graag uitdragen”, antwoord Simone. “”Niet alleen binnen de regio Utrecht maar ook op landelijk niveau binnen de werkgroep Zorginhoud van Bo geboortezorg.”  Ze merkt dat er aandacht komt voor vroeg signalering en samenwerking rond en met de doelgroep en dat stemt haar tevreden. “Maar er is nog veel werk te verzetten en dat gaan we samen met alle partners oppakken.”.”

Is er verder nog iets wat je wil delen?

Simone: “ik zie een meerwaarde in het betrekken van Samen veilig  en Veilig thuis  bij Kansrijke Ontmoetingen en lokale coalities. Dit geef ik graag als tip mee. “