Marieke Paarlberg, lid van de Landelijke Coalitie Kansrijke Start

Marieke Paarlberg is gynaecoloog in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Al jaren maakt ze zich hard voor een goede samenwerking tussen geboortezorgprofessionals, heeft ze verschillende programma’s opgestart en is actief in meerdere netwerken die ervoor zorgen dat kwetsbare zwangeren eerder en beter in beeld komen bij zorgverleners.

Kansrijke start

Wat zijn de werkzame elementen voor een Kansrijke Start?

Marieke: “Vroegsignalering is van essentieel belang. Ik pleit ervoor dat het normaal gevonden wordt dat er een screeningsinstrument gebruikt wordt door de verloskundigen. In Apeldoorn gebruiken ze Mind2Care: dit is een digitaal screen- en adviesinstrument, dat zwangeren zelf kunnen invullen. Het instrument kijkt naar psychiatrische factoren, psychosociale factoren, middelengebruik, laaggeletterdheid en angst voor de bevalling. Op grond van het advies van de Mind2Care kan in overleg met de zwangere vrouw in een vroeg stadium passende hulp worden ingezet.”

“De Psychiatrie-Obstetrie-Pediatrie (POP) poli heeft ook meerwaarde” verteld Marieke. De POP poli ontzorgt de verloskundig zorgverlener. In Apeldoorn worden vrouwen die hiervoor in aanmerking komen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap, of liever zelfs al voor hun zwangerschap, gezien in een multidisciplinair consult met gynaecoloog, kinderarts, psychiater of medisch maatschappelijk werkende. Indien er sprake is van complexe problematiek volgt daarna bespreking in een MDO. Hierin zijn verschillende disciplines betrokken: gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen, maatschappelijk werk, arts verstandelijk gehandicapten, psycholoog en kraamzorg. Het CJG (centrum voor Jeugd en Gezin) sluit ook aan bij dit MDO,  waardoor de verbinding van het medisch  met het sociaal domein tot stand is gebracht.

Waar zijn nog kansen voor het vervolg van het actieprogramma?

Marieke: “De grote impact van psychiatrische problemen op de zwangerschap en het ouderschap worden onvoldoende belicht. Hier zou meer aandacht voor moeten komen vanuit het actieprogramma.”

Een dag als minister van VWS…. Wat zou je als eerste gaan regelen?

Marieke: “In de regio Apeldoorn werken eerstelijns verloskundigen, kinderartsen, gynaecologen, psychiaters en maatschappelijk werkenden nauw samen om de groep kwetsbare zwangeren met psychiatrische problemen te ondersteunen en passende hulp in te kunnen zetten. Als minister van VWS zou ik direct regelen dat de zorgverzekeraars en de NZA deze samenwerking accepteren en faciliteren. Daarnaast zou ik in alle ziekenhuizen psychiaters met perinatale expertise aannemen.”

Hoe zie je je rol als ambassadeur Kansrijke Start vanuit de landelijke coalitie?

“Het is van belang om de verhalen uit de praktijk te blijven vertellen”, antwoord Marieke “Daarom zijn alle leden van de landelijke coalitie en de minister uitgenodigd in Apeldoorn om een bezoek te brengen aan de POP poli. Op deze manier hoop ik dat het actieprogramma meer aandacht gaat geven aan de psychiatrische problematiek.”

Is er verder nog iets wat je wil delen?

Marieke: “De urgentie voor een kansrijke start leeft: laten we daar vooral mee doorgaan en open staan voor het feit dat we elkaar vanuit medisch en sociaal domein kunnen ontzorgen.”

“The journey is the message”