Interventies en hulpmiddelen

Hulpmiddelen

De uitkomst van de analysetool kan gebruikt worden om te bepalen welke interventies in jullie regio wenselijk zijn, om alle kinderen een goede start te kunnen geven.  De Menukaart Kansrijke Start kan hierbij helpen.  Het bevat ongeveer honderd goed beschreven en gevalideerde interventies, zowel uit het medische als het sociale domein.  De menukaart is gericht op gemeentes, maar natuurlijk kun je deze ook als zorgverlener eens een kijkje nemen.  Je kunt selecteren op verschillende onderwerpen (zoals voor, tijdens of na de zwangerschap, doelgroep etc).  Op basis van de informatie die in de menukaart gevonden is, kunnen de partners binnen de lokale coalitie met elkaar in gesprek welke interventies eventueel zullen worden ingezet. De menukaart kan hierbij behulpzaam zijn, maar ook interventies die mogelijk goed passen bij de behoefte, maar (nog) niet opgenomen zijn in de menukaart kunnen natuurlijk ingezet worden. Het belangrijkste is dat je binnen de lokale coalitie hierover in gesprek gaat.  

Op de website loket gezondleven.nl van het RIVM staan erkende interventies op gebied van leefstijl in het algemeen. Er kan op thema gezocht worden, zoals zwangerschap en geboorte. Per interventie wordt uitgebreide informatie gegeven over o.a. doel, doelgroep, uitvoering, aanpak en resultaten.

Op de pagina Initiatieven per levensfase op de website van het CPZ staat per levensfase (in de vruchtbare leeftijd) informatie over preventie-activiteiten/interventies die momenteel beschikbaar zijn. Er wordt verwezen naar de websites van de organisaties die zich hiermee bezighouden. 

Soms zijn de benodigde interventies al in de regio aanwezig. Aan de hand van zogenaamde “klantroutes” kan bepaald worden wat er in de regio aanwezig is voor een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld als basis zorg, voor mensen die een duwtje in de rug nodig hebben of voor mensen die extra steun nodig hebben). Het is ook uitgesplitst in de tijd (preconceptieperiode, maanden van de zwangerschap, half jaar etc). Verder kun je dit uitsplitsen in hoe de interventie gefinancierd wordt.  De ontwikkelde tool zal niet direct voor zorgverleners in de geboortezorg bruikbaar zijn, maar het geeft wel inzicht in hoe de lijnen in de regio lopen.  De klantroutes kunnen helpen om in de regio een sociale kaart op te stellen: welke zorgverleners, vanuit welke organisatie kan ik hoe bereiken als ik deze bepaalde interventie wil aanbieden aan mijn cliënt. 

Het landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap heeft een aantal interventies gericht op begeleiding van zwangeren met psychiatrische problematiek beschikbaar op haar website. Voor meer informatie: klik hier 

Pharos heeft de Klantroute Kraamzorg voor zorgverleners ontwikkeld mét handige tips en tools die je direct kunt inzetten in je dagelijkse werk. De klantroute is vooral gericht op alleenstaande moeders, gezinnen met een laag opleidingsniveau of gezinnen met een migratieachtergrond die niet de zorg krijgen die zij en hun baby nodig hebben. In de klantroute wordt je meegenomen door zes fases die zwangere vrouwen (en hun eventuele partner) doorlopen: van het begin van de zwangerschap tot en met de kraamzorgweek. In iedere fase wordt besproken wat de zwangere of pas bevallen vrouw kan ervaren en wat zij belangrijk vindt.