Beschermd: Interactieve Prenatale Groepszorg

Interactieve prenatale groepszorg (IPG) is een overkoepelende term voor interactieve, groepsgewijze, prenatale, verloskundige zorg.

Uitvoering: een bekend voorbeeld van IPG is CenteringZwangerschap, onderdeel van CenteringZorg. Dit wordt aangeboden door verloskundigen die worden getraind om CenteringZwangerschap aan te kunnen bieden.

Wet: zorgverzekeringswet.

Inkoop: zorgverzekeraars.

Vergoeding: vergoed vanuit basisverzekering.

Eigen risico: nee.

Meer informatie