• Bekostigingswijzer preventie

Beschermd: Individueel preconceptieconsult

Het voorzien van informatie en advies voor een gezonde start van een zwangerschap aan aanstaande ouder(s).

Uitvoering: huisartsen, verloskundigen, gynaecologen.

Wet: zorgverzekeringswet.

Inkoop: zorgverzekeraars.

Vergoeding: vergoed vanuit basisverzekering.

Eigen risico

  • Huisarts: nee.
  • Verloskundige: ja.
  • Gynaecoloog: ja.

Uitzondering: de zorgverzekeraar kan besluiten het eigen risico toch niet te rekenen als het preconceptieconsult wordt geleverd door de verloskundige. Dit is afhankelijk van de contractafspraken en kan daarom verschillend zijn per zorgverzekeraar.

Let op: het preconceptieconsult kan ook in groepsverband worden gegeven, waarbij de zorgverlener meerdere aanstaande ouders tegelijkertijd informatie en advies geeft. Dit valt onder de Zvw, mits het groepsconsult antwoord geeft op dezelfde individuele zorgvragen. Indien het gaat om het verstrekken van algemene en/of programmatische informatie wat dus niet op individuen gericht is, kan dit ‘algemeen preconceptieadvies’ worden vergoed vanuit de Wpg.

Meer informatie