Implementatieplan Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Experts vanuit verschillende branche-, patiënten- en beroepsorganisaties in de geboortezorg hebben een implementatieplan ontwikkeld waarin op hoofdlijnen de implementatie van de zorgstandaard wordt besproken en uitgewerkt. In het implementatieplan wordt een indicatie gegeven van een logische en haalbare volgorde voor implementatie. Het is vanzelfsprekend geen verplichting om deze volgorde aan te houden bij implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg.

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg beschrijft op hoofdlijnen de norm voor zorg vanaf de kinderwens tot en met de eerste zes weken na de geboorte, vanuit het perspectief van de zwangere en haar partner. Het doel van integrale geboortezorg is het verbeteren van de zorg door een integrale, multidisciplinaire aanpak, waarbij door de constante evaluatie van de uitkomsten én cliëntervaringen de zorg kwalitatief beter, effectiever en doelmatiger kan worden.