“Het mooie aan BabyConnect is het eigenaarschap; dat ligt namelijk bij de zwangere vrouw”

Naomi Satijn is al 23 jaar verloskundige in het uiterste zuiden van het land. Als voorzitter van de verloskundigen Maastricht is zij ook binnen het VSV Maastricht actief in diverse werkgroepen.

Naomi Satijn

SvA: Wat zijn voor jou de belangrijkste speerpunten in je werk?

NS: ik wil zoveel mogelijk continuïteit van zorg bieden. Ik ken de mensen heel erg goed. Ik probeer in de zwangerschap echt altijd het vaste en persoonlijke aanspreekpunt voor de zwangere te zijn. Maar natuurlijk maak ik ook mee dat er – zeker rond de bevalling – overdrachten zijn naar de tweede of derde lijn.

SvA: Heb je dan het gevoel dat je de zwangere ‘kwijtraakt?”

NS: Nou, soms toch wel. Maar we kunnen wel goed in het VSV het gesprek erover aangaan met elkaar. We hebben goed en nauw contact en we kennen elkaars denkwijzen. Samen met de gynaecologen, de kinderartsen en de kraamorganisaties kijken we naar protocollen en vooral naar evidence voor die protocollen. Binnen ons VSV staan we open voor elkaar en we leren van elkaar. We hebben ook de ambitie uitgesproken om samen trainingen te volgen en samen de voorlichting aan de zwangeren te geven.

SvA: Het is jullie wens om het netwerk digitaal te ondersteunen, begreep ik?

NS: Ja, we zijn al heel lang bezig om de digitale gegevensuitwisseling echt goed neer te zetten. Helaas hebben we in onze regio ook veel leergeld moeten betalen. We hebben al diverse experimenten ingezet die allemaal niet stabiel genoeg bleken helaas. Maar het is zo’n belangrijke randvoorwaarde, die digitale gegevensuitwisseling. Je moet je voorstellen dat de digitale verwijzing die ik als verloskundige naar het ziekenhuis stuur, nu – in een aantal gevallen – wordt uitgeprint, vervolgens wordt gescand om ten slotte in het ziekenhuisziekenhuissysteem te worden verwerkt. Dit moet toch beter kunnen!

SvA: Jullie zijn nu volop in het BabyConnect-traject gestapt. Wat kun je daarover vertellen?

NS: Met vier VSV’s zijn we ingestapt inderdaad. We hebben de subsidieaanvraag samen gedaan en die is een aantal maanden geleden goedgekeurd. We hebben er heel veel tijd voor uitgetrokken en hebben er heel veel vertrouwen in. Het traject, waardoor je met een soort viewer in elkaar systemen kunt kijken, gaat ons werk aanzienlijk vergemakkelijken en het pad voor de zwangere vrouw veel vriendelijker en naadlozer maken. Dat vind ik persoonlijk ook de charme van BabyConnect: de vrouw is de eigenaar van het systeem.

SvA: 4 VSV’s is veel.. Hoe hield je je staande binnen dat traject?

NS: Het belangrijkste is een heldere ‘seat at the table’. Er is een stuurgroep digitale gegevensuitwisseling geformeerd, waar mijn stem, namens de verloskundigen, gelijk is aan de andere stemmen. Ik heb veel gehad aan het leiderschapsprogramma bij De Baak, dat ik net had afgerond. Dit programma belicht verschillende technieken rond besluitvorming, draagvlak creëren en regie nemen.

SvA: Klinkt goed! Wat is je belangrijkste tip voor VSV’s als het gaat om digitale gegevensuitwisseling?

NS: Volhouden! Houd met elkaar het doel vast. Probeer altijd vast te houden aan het feit dat de dossiers nu simpelweg niet kloppen. Dat kunnen we met elkaar echt beter doen.

Sabine van Aken april 2022