Geboortezorg Consortium Overijssel

Het consortium richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen professionals in de geboortezorgketen. Dat gebeurt op verschillende manieren: op inhoudelijke onderwerpen worden klein-en-fijn projecten ingezet: bijvoorbeeld een multidisciplinaire scholing over communiceren in de geboortezorg. Er is een digitaal platform ontwikkeld (www.mijnzego.nl) waar professionals onderling informatie kunnen delen. Het perspectief van de cliënt is van groot belang. Binnen het consortium is een Moederraad actief die meedenkt over oplossingen en verbeteringen in de kwaliteit van zorg. In bijbehorend promotietraject wordt op basis van cliëntervaringen bekeken waar de samenwerking verbeterd kan worden. Daarnaast is het in kaart brengen van knelpunten en analyseren van registratiegegevens in de geboortezorg een belangrijk onderdeel. Dit levert informatie op over hoe een VSV of praktijk functioneert.

Verloskundig Samenwekingsverbanden (VSV’s)