Landelijke Toezichthouders & zorgautoriteiten

Op deze pagina vind je een overzicht van landelijke toezichthouders & zorgautoriteiten die relevant zijn voor de geboortezorg. Ken je een organisatie die toegevoegd zou moeten worden? Geef het door via kennisnet@collegepz.nl.

 • Autoriteit Consument & Markt

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven. De ACM houdt met dat doel toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht.

 • Gezondheidsraad

  De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg.

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Voor iedereen, altijd en overal. Dat willen we graag zo houden, ook voor volgende generaties. De IGJ waakt over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Zij handelen vanuit het publieke belang en streven naar toezicht met effect.

 • Nederlandse Zorgautoriteit

  Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Hiervoor maakt de NZa regels en houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

  De RVS is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal. Alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden bij de adviezen betrokken.

 • Zorginstituut Nederland

  Zorginstituut Nederland (ZiN) zorgt voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg.  Het instituut adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het basispakket van de zorgverzekering.