Landelijke organisaties

Op deze pagina vind je een overzicht van landelijke organisaties die actief zijn of samenwerken met organisaties in de geboortezorg. Ken je een organisatie die toegevoegd zou moeten worden? Geef het door via kennisnet@collegepz.nl.

 • College Perinatale Zorg

  Het CPZ is een netwerkorganisatie, opgericht door Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Het CPZ zet zich in voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Samen werken zij aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

 • Ministerie van VWS

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport.

 • NCJ

  Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland.

 • Perined

  Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door samen te kijken hoe het beter kan. Perined corrdineert en faciliteert de perinatale audit en de perinatale registratie.

 • RIVM

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennis- en onderzoeksintituut in Nederland, gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu.

 • VIPP Babyconnect

  een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling.