Landelijke kenniscentra en onderzoeksdomeinen

Op deze pagina vind je een overzicht van landelijke onderzoeks- en kenniscentra voor geboortezorg. Ken je een relevante organisatie die toegevoegd zou moeten worden? Geef het door via kennisnet@collegepz.nl.

 • Kenniscentrum Kraamzorg

  Het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) is de organisatie die gaat over de inhoud van de kraamzorg en de professionalisering van de kraamverzorgenden en daarmee de profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van Geboortezorg.

 • Kennispoort verloskunde

  Kennispoort Verloskunde is het grootste kennisplatform voor Nederlands verloskundig onderzoek.

 • NCJ

  Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland.

 • Nictiz

  Nictiz is de landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz doet dit onder meer door het gebruiksgericht ontwikkelen en het beheren van informatiestandaarden in opdracht van en samen met de partijen in de zorg.

 • NIVEL

  Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Dat doen ze door hoogwaardig onderzoek, met maatschappelijke impact, naar de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg.

 • NWO

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op de maatschappij. De hoofdtaak is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten.

 • Perined

  Perined houdt zich in de geboortezorg bezig met de landelijke perinatale registratie en perinatale audit. Registratie en audit zijn instrumenten die integraal onderdeel uitmaken van de perinatale kwaliteitscyclus. Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door samen te kijken hoe het beter kan.

 • RIVM

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennis- en onderzoeksintituut in Nederland, gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu.

 • TNO

  De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. De missie van TNO is mensen en kennis verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

 • ZonMw

  De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw, is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg.  ZonMw heeft verschillende programma’s Zwangerschap en Geboorte.