Landelijke beroeps- en brancheverenigingen

Op deze pagina vind je een overzicht van landelijke branche en beroepsverenigingen die actief zijn of samenwerken met professionals in de geboortezorg. Ken je een relevante organisatie die hier toegevoegd zou moeten worden? Geef het door via kennisnet@collegepz.nl.

 • BO Geboortezorg

  Brancheorganisatie (BO) Geboortezorg behartigt de belangen van kraamzorgorganisaties in de geboortezorg.

 • KNOV

  De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is dé beroepsorganisatie van en door verloskundigen.

 • NVOG

  De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen.

 • NVK

  De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor kinderartsen.

 • NVZ

  De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

 • Patiëntentenfederatie

  De Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

 • ZN

  Zorgverzekeraars Nederland is de belangenorganisatie van ondernemingen die in Nederland verzekeringen voor ziektekosten aanbieden.

 • V&VN VOG

  De afdeling Voortplanting Obstetrie & Gynaecologie (VOG) binnen de V&VN positioneert de O&G-verpleegkundige binnen het werkveld van de voortplantingsgeneeskunde, obstetrie en gynaecologie.

 • Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamzorg

  De Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamverzorg (NBvK) bewaakt en komt op voor de belangen van kraamverzorgenden. Zij beschermt en ontwikkelt samen met de leden de kraamzorg.

 • BEN

  De Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie is de beroepsvereniging voor echoscopisten waarbij belangenbehartiging en kwaliteitsbevorderingen de uitgangspunten vormen.

 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

  De NVA verbindt anesthesiologen in Nederland in alle fasen van de loopbaan om samen de patiëntenzorg te verbeteren en de randvoorwaarden te creëren om die vooruitgang mogelijk te maken.

 • Federatie van VSV’s

  De Federatie van VSV’s is een vereniging van, voor én door VSV’s. 

 • Federatie Medisch Specialisten

  De Federatie Medisch Specialisten is dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 20.000 medisch specialisten

 • Nederlands Huisartsen Genootschap

  Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen.

 • Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen

  De VVAH behartigt de belangen van verloskundig actieve huisartsen en bevordert de wetenschappelijke basis van het vak.

 • Nederlandse Huisartsen Vereniging

  De Landelijke Huisartsen Vereniging is een beroepsvereniging voor huisartsen in Nederland. De LHV werkt dagelijks aan meer dan 150 onderwerpen.

 • GGD GHOR

  GGD GHOR Nederland is de brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR).