Geboortezorg in regiobeelden

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat regionale partijen in gezondheidszorg het regiobeeld opstellen en/of actualiseren. Het regiobeeld schetst een met feiten, cijfers en prognoses over het zorggebruik en het zorgaanbod in de regio. De feiten en cijfers worden aangevuld met kwalitatieve informatie, om zo duiding te geven aan het verhaal van de regio. Het regiobeeld is een voorbereiding op het regioplan dat inzichtelijk maakt wat de prioritaire opgaven zijn in de zorgkantoorregio.

Resultaten analyse geboortezorg in regiobeelden door SiRM

In opdracht van het CPZ heeft SiRM een overzicht gemaakt van de manier waarop de geboortezorg in de openbare regiobeelden terugkomt en hoe dit per regio verschilt. Aandachtspunten in deze analyse waren:

  • Hoeveel aandacht gaat er relatief uit naar de geboortezorg in de regiobeelden ten opzichte van de andere zorgsectoren?
  • Is de geboortezorg actief betrokken bij het opstellen van het regiobeeld, en zo ja wie? (voor zover dit in het regiobeeld vermeld staat)
  • Welke sectoren binnen de geboortezorg zijn opgenomen: bevallingen in het ziekenhuis, eerstelijns verloskunde, kraamzorg?
  • In hoeverre is het programma Kansrijke Start meegenomen in de regiobeelden?