Format onderlegger Implementatie Zorgstandaard voor VSV’s

Hulpmiddel bij het monitoren van de mate waarin een VSV werkt volgens de Zorgstandaard. Een excell document waarin een VSV voor alle elementen van de Zorgstandaard kan bijhouden in hoeverre deze al gerealiseerd zijn en/of nog actie op ondernomen moet worden.