Home Flitspeiling Kansrijke Start

In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de doelgroep bekend is met het belang van de eerste 1000 dagen, en wat hun informatiebehoefte is t.a.v. dit thema?