In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de doelgroep bekend is met het belang van de eerste 1000 dagen, en wat hun informatiebehoefte is t.a.v. dit thema?