Factsheet overdracht verloskundige en kraamzorg naar JGZ met bijbehorende voorbeeld samenwerkingsovereenkomst en gegevensset overdracht.

De landelijk opgestelde documenten zijn voorgelegd aan landelijke partijen en worden onderschreven door ActiZ Jeugd, Bo Geboortezorg, KNOV, NBvK en NCJ, Patiëntenfederatie Nederland, Kind&Ziekenhuis, NVOG, NVDA, GGD GHOR Nederland, AJN en V&VN Jeugd