Extern auditsysteem

Het VSV of IGO die geaccrediteerd is krijgt op deze wijze een ‘keurmerk’ van de accrediterende organisatie. Vergelijkbare accreditatiesystemen zijn bijvoorbeeld NHG-Praktijkaccreditering.