Directeurenoverleg

In dit overleg komen meer tactisch-operationele onderwerpen aan bod en wordt afstemming gezocht tussen de partijen onderling. Aan het directeurenoverleg nemen vertegenwoordigers van de CPZ-deelnemers op directieniveau deel, dan wel met directiemandaat. In het overleg kunnen bestuursbesluiten verder worden uitgewerkt en wordt afstemming gezocht om elkaar te versterken en te helpen. Ook wordt afstemming gezocht op het signaleren, informeren en agenderen van de verschillende thema’s en stand van zaken richting partijen buiten het CPZ. Het overleg wordt voorgezeten door de directeur of bestuurssecretaris van het CPZ.

Het directeurenoverleg vindt 4x per jaar plaats.

OrganisatieDirecteurenoverleg
Bo GeboortezorgTom van Sprang
KNOVJob Paulus
NVKDianne Paarhuis
NVOGRon van der Heijden
NVZLilianne van der Velde
Patiëntenfederatie
Nederland
Ilse van Ee
ZNSjoerd Terpstra
CPZMarlies Buurman/Caroline van Weert