CPZ Leidraden ‘integrale geboortezorg’, zorg gerelateerde criteria…zonder medische indicatie’ en ‘voornemen tot concentratie…geboortezorg’

De minister van VWS heeft in 2013 het CPZ de opdracht gegeven om, in samenwerking met de beroepsgroepen, drie leidraden op te stellen om te komen tot verbetering van de geboortezorg:

  1. Uitgangspunten van integrale samenwerking
  2. Zorg gerelateerde criteria die een bevalling in een instelling, onder leiding van een verloskundige of verloskundig actieve huisarts, noodzakelijk maken. Bij deze indicaties vervalt de eigen betaling.
  3. Voornemen tot concentratie van (acute) geboortezorg.