Checklists en uitwerkingen: Ondersteuning bij implementatie Zorgstandaard

Om professionals te helpen bij de implementatie van de Zorgstandaard heeft het CPZ in samenwerking met NVOG, KNOV, Bo Geboortezorg en NVK een aantal praktische checklists en notities opgesteld.

Zo zijn er nu drie checklists die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van een zorgpad prenatale zorgnatale zorg en postnatale zorg, met uiteraard de inhoud van de Zorgstandaard als leidraad. Ook is er een notitie met daarin een uitwerking van hoe je een interprofessioneel geboortezorgteam kunt inrichten als VSV. En een uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden van een VSV zoals beschreven in de zorgstandaard integrale geboortezorg.