Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

Checklist bij Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Opgesteld door; KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland en NPCF. CHECKLIST met 13 concrete aandachtspunten bij afspraken over verantwoordelijkheden. CHECKLIST met 13 concrete aandachtspunten bij afspraken over verantwoordelijkheden.