Bestuurslid Wietske Vrijland: “Geboortezorg is een voorbeeld voor andere sectoren”

juni 2020. Door Sabine van Aken

Wietske Vrijland is sinds oktober 2019 bestuurslid bij het CPZ namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. (NVZ). Wietske startte haar carrière als chirurg in het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Ze bekleedde tijdens haar carrière steeds meer organisatorische functies. In 2017 maakte ze de definitieve overstap naar het ziekenhuisbestuur, als lid van de Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. Daarnaast vervult ze meerdere bestuursfuncties.

Wietske: “Wat mij altijd heeft beziggehouden is het feit dat de zorg in Nederland echt goed is, maar dat de samenwerking in de keten beter kan. Ik probeer naar het proces te kijken; het proces vanuit de patiënt te bezien. Welk pad moet daar bewandeld worden?”

SvA: Is het in die zin ook logisch dat je in het CPZ bestuur zitting neemt?

Wietske: “In de keten van zwangerschap en geboorte wordt op zorginhoud sterk samengewerkt. De geboortezorg loopt daar echt in voorop. Wat er binnen VSV’s gebeurt op het gebied van kwaliteit, cliëntbeleving en preventie, is echt heel goed. Maar er zijn ook grote verschillen in ketenpartners. Energie op de samenwerking moet ook gezocht worden in elementen buiten de zorginhoud. We moeten het zo organiseren dat het de kwaliteit en de samenwerking ten goede komt. Een stap richting ketenfinanciering is dan ook echt nodig.”

SvA: Wat is je persoonlijke missie in deze?

Wietske: “ik vind dat zorgprofessionals moeten doen waar ze goed in zijn: zorginhoud op nummer één dus. Alle overige zaken, zoals voorwaarden en financiering, zouden we landelijk moeten faciliteren. Ik zie dat er nu te veel ellende op het bord van professionals terecht komt.”

SvA: Sluit je daarmee aan bij de strategische agenda van CPZ?

Wietske: “uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: een gezonde moeder en een gezonde baby. Ik heb heel veel bewondering en respect voor de mensen die 24×7 klaarstaan om goede zorg te leveren. Het is prachtig werk, maar ook soms ook zwaar en spannend. Ik denk dat we met het CPZ het gevoel heel goed moeten vasthouden: met betrokken professionals is het ook mogelijk om een volgende stap te maken: naar zorg zonder barrières voor de patiënt of de cliënt.”

SvA: hoe gaat het verder met je in deze bizarre Corona-tijden?

Wietske: “Gezien de omstandigheden gaat het goed. Ik heb net het crisis beleidsteam décharge verleend. We zitten volop in het opschalen van de reguliere zorg. Het is een beetje zoeken maar het loopt goed. Terugkijkend ben ik ook tevreden: urgente zorg hebben we al die tijd kunnen blijven leveren.

Het is een spannende tijd, maar ik heb er een goed gevoel over. Ik kijk positief naar de toekomst.”<