Bestuurslid Joël Gijzen: “We moeten een systeem creëren waarbij domeinen worden doorbroken”

juli 2020 Sabine van Aken

Joel Gijzen is bedrijfs- en gezondheidseconoom. In zijn werkzame leven is de zorg dé rode draad. Hij is directeur geweest bij een zorgstelling, heeft bij VWS gewerkt en is sinds 2002 als directeur aan zorgverzekeraar CZ verbonden. Sinds het begin van dit jaar is Joel CPZ bestuurslid namens Zorgverzekeraars Nederland.

SvA: Hoe omschrijf je jouw belangrijkste drijfveren?

JG: “Mijn drive is om het elke keer weer een stukje beter te doen. Ik geloof in de kracht van de economische prikkel in de context van een maatschappelijke relevantie. Waar wij bij CZ altijd mee bezig zijn, is om met elkaar te zoeken naar onderscheidend vermogen door het inkopen van kwalitatief goede zorg.”

SvA: Geldt die maatschappelijke relevantie ook voor jou persoonlijk?

JG: “Ja, bij het uitbreken van de Coronacrisis heb ik zelf zitting genomen in het ROAZ hier in de regio om echt het verschil te kunnen maken.“

SvA: Wat is belangrijk als het gaat om de geboortezorg?

JG: “Ik geloof heilig in de kracht van samenwerking. Juist door disciplines samen te brengen kunnen we de kwaliteit van de perinatale zorg verbeteren. 10 jaar geleden begonnen we in de regio met het investeren langs de lijnen van de inhoud. Inmiddels kijken we ook naar organisatievormen. De ontwikkelingen zijn zeer hoopgevend. Het wordt tijd dat ook de resultaten van de investeringen tastbaar gaan worden. We zien nu nog te weinig resultaten van alle integrale investeringen. De vraag is natuurlijk of ze er nog echt niet zijn of dat ze niet transparant genoeg in beeld zijn. ”

SvA: Hoe zou de noodzakelijke transparantie aangebracht kunnen worden?

JG: “Ten eerste zou ik zeggen door het focussen op best practices. Ten tweede door het vastleggen van heldere resultaten, zoals uitkomsten van zorg (mortaliteit en met name morbiditeit). Met deze transparante uitkomsten  kunnen we, via oa de zorginkoop, de investeringen in integrale geboortezorg voor de toekomst legitimeren.”

SvA: Hoe kijk je naar de eerste signalen?

JG: “Wat in ieder geval duidelijk is dat investeren in een gezonde start echt de kwaliteit van leven verbetert. We zien heel duidelijk dat het betrekken van het sociale domein in de regio significante kwaliteitsvoordelen oplevert.”

SvA: Je noemt de regio en je noemt het verbinden van domeinen. Nu zijn recent in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plaats de regiobeelden gepubliceerd. Hoe kan het dat geboortezorg zo weinig in deze regiobeelden verankerd is?

JG: “Dat is historisch zo gegroeid. Daarvoor moeten we terug naar de opdracht van Bruins, voormalig minister, en naar de noodzaak van vroegtijdig signaleren bij het mogelijk omvallen van een ziekenhuis. De regiobeelden bieden een momentopname van vraag- en aanbodzijde en bij de doorontwikkeling van deze regiobeelden zou de geboortezorg zeker meegenomen moeten worden. CZ heeft al een aantal regiovisies liggen, waar de geboortezorg onderdeel van uitmaakt.”

SvA: Wat is in deze jouw speerpunt t.a.v. je bestuursfunctie bij het CPZ?

JG: “Somatische geboortezorg verbinden met de jeugdgezondheidszorg. Een systeem creëren waarbij je schotten doorbreekt. Ik zie het als mijn persoonlijke missie om ervoor te zorgen dat Kansrijke Start niet alleen aan actieprogramma van tijdelijke aard is. Ik wil dat iets als vroegsignalering – om maar wat te noemen – onderdeel van de regionale zorgstandaard wordt. En dat is mooie van mijn baan. Als verzekeraar kunnen we echt verder gaan dan waar we verantwoordelijk voor zijn.”