Annature geboortezorg over waardegedreven zorg

Annature geboortezorg vertelt in dit filmpje over de toegevoegde waarde van waardegedreven zorg binnen een integrale geboortezorgsetting. De focus is dan om – onder meer – het organiseren van de zorg in een integrale setting, integrale bekostiging (t.a.v. inkomsten), juiste zorg op de juiste plek over bestaande organisaties heen te organiseren. In dat kader heeft In 2020 Annature meegedaan aan de landelijke pilot ICHOM en zijn uitkomstgerichte vragenlijsten opgenomen in het integraal dossier.