Beschermd: Algemeen preconceptieadvies

Het informeren van groepen mensen op een algemene manier over hoe ze gezond zwanger kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan voorlichtingscampagnes over gezond zwanger worden.

Wet: Wet publieke gezondheid.

Inkoop: gemeenten.

Let op: omdat er geen sprake is van een individuele zorgvraag, is het algemeen geven van informatie en/of adviezen geen verzekerde zorg op grond van de Zorgverzekeringswet. Indien de aanstaande ouder(s) wel een individuele vraag heeft/hebben, dan geldt het individueel preconceptieconsult (Zvw).

Meer informatie