Zorgsalon ‘Kansrijke Start en Sociale verloskunde: een beter begin voor alle kinderen’

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling. Vóór, tijdens en kort na de zwangerschap wordt de basis gelegd voor gezondheid, welbevinden en participatie. De overheid wil (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Daarom is in 2018 het landelijke actieprogramma Kansrijke Start opgezet. Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.

Wat is ervoor nodig om de zorg en ondersteuning voor (aanstaande) ouders goed voor elkaar te krijgen? Hoe werkt dat in de lokale praktijk? Wat is de rol van de professional en wat zijn ervaringen tot nu toe?

Tijdens deze online Zorgsalon wordt hierover van gedachten gewisseld. Vier sprekers, allen op een andere manier betrokken bij het programma Kansrijke Start, geven vanuit verschillende invalshoeken een inspirerende bijdrage: feiten en cijfers, ervaringen vanuit het landelijk perspectief en de lokale coalities Rotterdam en Tilburg.

Aanmelden evenement

Praktische info

Website: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/agenda/zorgsalon

Datum: 18 maart 2021
Tijd: 15:00 - 16:45
Aanmelden evenement

Deel dit evenement