Webinar VWS & NEN: Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

VWS en NEN organiseren een webinar over de Wet Electronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). Deze wet stelt dat specifieke gegevensuitwisselingen tussen zorgverpleners verplicht elektronisch moeten verlopen.

Het ministerie van VWS werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), zodat specifieke gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch verlopen.

NEN ontwikkelt, in opdracht van het ministerie van VWS en samen met het zorgveld, een stelsel van normen en certificatieschema’s die het fundament zijn voor de elektronische gegevensuitwisseling.

In aanloop naar dit webinar zijn er een drietal webinars georganiseerd met een update en stand van zaken over de Wegiz. Deze zijn binnenkort terug te kijken.

Meld je hier aan

Praktische info

Website: https://mwee-av-design.webinargeek.com/samenwerken-aan-de-bouwstenen-voor-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg-egiz

Datum: 30 maart 2021
Tijd: 13:00 - 14:30

Deel dit evenement