Webinar: Het capaciteitsdashboard verlicht!

Op 26 september organiseert het CPZ ism met het LNAZ, de regio Zuidwest-Nederland en de Federatie van VSV’s een webinar bomvol kennis over en gedeelde goede ervaringen met het gebruik van het LPZ Dashboard. Het webinar zoomt in op het huidig gebruik (inzicht in de beddencapaciteit op de ziekenhuisafdelingen verloskunde en neonatologie). Wat zijn de tips and tricks? Welke juridische kwesties zijn er op te lossen? Ook presenteren gasten Lian Siebelt, Hiske Ernst, Robin Schipper en Myrna Knol  een doorkijkje naar de toekomst: wat zijn de plannen rondom inzicht in de problematiek rondom ‘weigeringen’ en ‘instroom’?

We kijken naar de theorie, maar vooral ook naar de praktijk!

Over de sprekers:

Lian Siebelt is algemeen bestuurslid bij de Federatie van VSV’s. In het dagelijks leven is zij ketenregisseur van VSV Dordrecht e.o. Naast het breed ondersteunen van het VSV, zet zij zich als ketenregisseur in voor regionale keten- en netwerksamenwerking, zoals domeinoverstijgend rond Kansrijke Start en met de ROAZ-regio Zuidwest Nederland rond acute geboortezorg. Deze expertise neemt zij mee naar de landelijke tafels als bestuurslid van de Federatie van VSV’s. Lian heeft een medische achtergrond als kinderverpleegkundige in de tweede en derde lijn en als eerstelijns verloskundige. Recent heeft zij de Master Innovatie in Zorg en Welzijn afgerond.

Robin Schipper is Product owner Landelijk Platform Zorgcoördinatie en Senior beleidsadviseur Landelijk Netwerk Acute Zorg. Robin fungeert als schakel tussen de gebruikers van het LPZ en de ontwikkelaars welke het product (door-)ontwikkelen. Hij coördineert de verschillende ontwikkelingen en stemt deze af met alle betrokken landelijke en regionale stakeholders met als doel een landelijk beschikbare applicatie welke inzicht verschaft in de capaciteit binnen de acute zorg.

Hiske Ernst is werkzaam als projectleider bij ROAZ Zuidwest Nederland. Zij heeft vorig jaar het LPZ dashboard geboortezorg ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd in haar regio. Zowel regionaal als landelijk is zij nog altijd actief betrokken bij de doorontwikkeling van dit dashboard. In het verlengde daarvan is daar de ontwikkeling en implementatie van een meer gedetailleerd dashboard voor de kindergeneeskunde bijgekomen.

Myrna Knol is voorzitter van de focusgroep verloskunde van het ROAZ NAZrZ. Daarnaast is ze verloskundige, coach en projectleider en podcaster bij het Verloskundig Baken. Ze heeft veel affiniteit met ICT in de zorg en waarde gedreven zorg. 

Aanmelden evenement

Praktische info

Datum: 26 september 2022
Tijd: 20:00 - 21:00
Aanmelden evenement

Deel dit evenement