Webinar digitale gegevensuitwisseling: VIPP Babyconnect laatste subsidieronde

Dinsdag 13 april om 20.00 organiseert CPZ samen met het programmabureau Babyconnect een webinar over de laatste ontwikkelingen bij het programma VIPP Babyconnect. Wat leren we van de ervaringen in de regio Noord-Holland-Noord? Wat is er inmiddels bekend over financiële consequenties? Wat kun je doen om nog mee te doen met VIPP Babyconnect?

Voor 1 juni moeten de uitgewerkte en ondertekende subsidieaanvragen binnen zijn bij het programmabureau van VIPP Babyconnect. Dat is de laatste subsidieronde. Heb je vragen die je nog beantwoord wil hebben? Wat zijn jullie aarzelingen en waaruit bestaat de twijfel over deelname? Stuur deze nu al naar communicatie@collegepz.nl.

Susan Osterop, programmamanager  VIPP Babyconnect, Sonia Jennings, bestuurder VIPP Babyconnect en Thom Otten ICT Architect in het Dijklander Ziekenhuis beantwoorden al je vragen. Marleen Kruijt, senior beleidsadviseur van het CPZ is gespreksleider.

Tiidens het webinar gaan we deze en meer vragen beantwoorden.

Aanmelden evenement

Praktische info

Datum: 13 april 2021
Tijd: 20:00 - 21:00
Aanmelden evenement

Deel dit evenement