VSV Bestuurdersbijeenkomst – online

Dinsdagmiddag van 16.00 uur tot 18.00 uur praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de integrale geboortezorg tijdens onze halfjaarlijkse VSV bestuurdersbijeenkomst. De bijeenkomst is online te volgen.
Het wordt een mooie bijeenkomst, met diverse sprekers, veel informatie én voldoende ruimte voor interactie.
Deze bijeenkomst is primair gericht op VSV-bestuurders, maar we denken dat de inhoud voor álle VSV-leden wel eens heel interessant kan zijn. Meld je dus gerust aan!

Agenda
16:00-16:05 Welkom
Marleen Kruijt, sr. Beleidsadviseur CPZ

16:05-16:30u De zorgstandaard is geëvalueerd!
Presentatie door Jolijn Betlem, programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) CPZ
De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is 5 jaar geleden geïntroduceerd. Het afgelopen jaar is de implementatie van deze ZIG geëvalueerd. Uit de analyse komt een helder beeld naar voren over de huidige stand van zaken rond de implementatie van de Zorgstandaard en de ervaren knelpunten die de (implementatie van de) Zorgstandaard met zich meebrengt. Wat is de kern? Waar lopen VSV’s tegenaan? Wat leert de analyse ons over de inhoud, de systematiek en over de implementatie van de ZIG? Wat moet er beter in de door te ontwikkelen ZIG? In deze bijdrage zal Jolijn Betlem de belangrijkste aanbevelingen presenteren. Bovendien neemt Jolijn je mee naar die andere belangrijke vraag: Hoe nu verder?

16:30-16:35u Chatvragen/interactie

16:40-17:20u Rondetafelgesprek Samen (net)werken; barrières en kansen
Marleen Kruijt gaat in gesprek met Aisha de Graaff, consultant zorg, Berenschot,
René Stüssgen, Kwaliteitsadviseur Afdeling Zorg ZiN en
Vertegenwoordigers VSV’s:
Gratia Martens, gynaecoloog St. Antonius ziekenhuis
Peter Boudewijn, voorzitter Raad van bestuur RST Zorgverleners Kraam en
Klaske Lyklema, verloskundige Drachten

Samenwerking en netwerkvorming in VSV’s is een belangrijk onderdeel van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). Adviesbureau Berenschot heeft in opdracht van het Zorginstituut een evaluatieonderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in hoeverre deze samenwerking tot stand is gekomen en welke omgevingsfactoren hierbij een rol hebben gespeeld. Dit rapport is halverwege 2021 opgeleverd.

Tijdens deze bestuurdersbijeenkomst gaan we het gesprek aan over de grootste valkuilen, de kansen, de barrières en de mogelijkheden van samen (net)werken.

Uiteraard worden de belangrijkste ‘lessons learned’ gedeeld met het publiek. Maar daarnaast liggen tijdens deze middag grote vragen op tafel: herkennen VSV’s het geschetste beeld en hoe kunnen de VSV’s hier nu verder mee?

17:20-17:30u Chatvragen/interactie

17:30-17:50u De versnellingsaanpak VWS
Interview met Laura Steentjes, senior beleidsmedewerker curatieve zorg VWS
Vorig jaar spraken we Laura Steentjes over het vervolg op de aanbevelingen van het RIVM rapport ‘Beter weten, een beter begin’. Inmiddels is een aantal lijnen bij elkaar gekomen en vindt een vijftal thema’s een vervolg in de zogenaamde ‘versnellingsaanpak’. Waar en hoe gaan deze ontwikkelingen de VSV’s raken? Welke lijnen zijn nu uitgezet? Hoe loopt het tijdspad en welk traject vindt nu plaats rond organisatie en bekostiging? Tijdens een vraaggesprek gaan we op al deze zaken in. Uiteraard is ook hier ruimte voor interactie.

17:50-17:55u Chatvragen/interactie

17:55u Afsluiting

Aanmelden evenement

Praktische info

Datum: 23 november 2021
Tijd: 16:00 - 18:00
Aanmelden evenement

Deel dit evenement